Τοξικό νερό τρέχει στον Σχίνο Κορινθίας
Aug18

Τοξικό νερό τρέχει στον Σχίνο Κορινθίας

Η ιστορία του εξασθενούς χρωμίου στην Ελλάδα
και στον κόσμο
8.1 Σημεία σταθμοί στην Ελλάδα 155
8.2 Σημεία σταθμοί στο εξωτερικό 160
8.3 Επιμύθιο 163
Ακολουθεί απόσπασμα από το κεφ. 8.1

Read More
τα βαρέα μέταλλα και η επικινδυνότητά τους στη διατροφική αλυσίδα
Jun04

τα βαρέα μέταλλα και η επικινδυνότητά τους στη διατροφική αλυσίδα

Για τα βαρέα μέταλλα στα τρόφιμα και το νερό, έχω γράψει πολλές φορές. Στις γραμμές που ακολουθούν δίνονται τα κυριότερα σημεία της έρευνάς μας μέχρι σήμερα.

Read More
πώς η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα φτάνει στο ποτήρι μας;
May20

πώς η ρύπανση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα φτάνει στο ποτήρι μας;

Πώς η ρύπανση περνά από έδαφος στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και από εκεί στην βρύση μας. Οι μαθητές του 5 ου Λυκείου Πετρούπολης απαντούν με 5 έξοχες φωτογραφίες! Πολλά μπράβο σε όλες και όλους και στον Συνάδελφο – Δάσκαλό τους (Μιχάλη Γαλάνη).

Read More
Πώς ταξιδεύει η Ρύπανση;
May10

Πώς ταξιδεύει η Ρύπανση;

πώς η ρύπανση ταξιδεύει στη Θάλασσα και στους Υπόγειους Υδροφόρους Ορίζοντες…

Read More

The uptake of nickel and chromium from irrigation water by potatoes, carrots and onions (the full paper on line!)

the full paper is now on line Abstract Heavy metals, in general, can migrate from polluted soil and/or irrigation water to tuber plants, leading, after chronic consumption, to health problems. The scope of this study was to investigate the uptake of chromium and nickel by carrots (Daucus carrota), onions (Allium cepa) and potatoes (Solanum tuberosum) in a greenhouse experiment simulating the open-field irrigation conditions in the two...

Read More