το νερό και η διατροφική αλυσίδα
Jan19

το νερό και η διατροφική αλυσίδα

Την σχέση ρύπανσης του νερού με βαρέα μέταλλα και της διατροφικής αλυσίδας την έχουμε στο “στόχαστρο” της μελέτης μας εδώ και μερικά χρόνια. Στην αρχή, φάγαμε μεγάλη πόρτα και πόλεμο από πολλούς και εντός και εκτός των τειχών…αλλά ιδού σήμερα, είμαστε εδώ με ένα άρθρο κατόπιν πρόσκλησης σε ένα από τα πιο “εμπορικά” περιοδικά φασματοσκοπίας στην Ευρώπη. The impact of water pollution with chromium and...

Read More
Gold is undrinkable, water in Skouries might soon be too (upd)
Nov11

Gold is undrinkable, water in Skouries might soon be too (upd)

(English) We shouldn’t forget all of these today, not only for the future of the area and of our children, but also in order not to make the same mistakes again.

Water is more important than all the gold in the world, since people cannot survive even one day without water.

Read More
The Greek Hinkleys: Pollution has no borders
Oct21

The Greek Hinkleys: Pollution has no borders

Greek poet Giorgos Seferis, a Nobel laureate, once wrote that, “Wherever I travel Greece wounds me”*. In the case of waste management, his line could perhaps be transformed to read: “Whichever river flows, Hinkley comes to mind”.

Read More
Η συσχέτιση του ρυπαντικού φορτίου του αρδευτικού νερού με την επιμόλυνση της διατροφικής αλυσίδας
Jul17

Η συσχέτιση του ρυπαντικού φορτίου του αρδευτικού νερού με την επιμόλυνση της διατροφικής αλυσίδας

Τα ευρήματα της μελέτης αυτής δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση «Ecotoxicology and Environmental Safety» [1] καθώς και στο Newsletter της ΕΕ «Science for Environment Policy» [2]. Επίσης, τα αποτελέσματα γνωστοποιήθηκαν στον ΕΦΕΤ και την EFSA η οποία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για την τοξικότητα των νικελίου και χρωμίου στα τρόφιμα (EFSA-Q-2012-00378 για Ni και EFSA-Q-2012-00379 για Cr, με καταληκτικές ημερομηνίες 31.12.2014 και 31.12.2013, αντίστοιχα), αφού η ισχύουσα νομοθεσία ΕΚ 1881/2006 δεν προβλέπει όρια για το νικέλιο και το χρώμιο στα τρόφιμα.

Read More
European Committee of Social Rights on Asopos and Human Health
Jun07

European Committee of Social Rights on Asopos and Human Health

Yesterday, it was a historic day on our quest to stop the pollution in Asopos and its impact to Human Health.

Situated on the border between of Attica and Viotia regions, Asopos (photo) is an important natural watercourse, one of the closest to Athens. About 200,000 people live in area, with a total surface area of 450 sq. km just 40km north of the city of Athens.

Read More