Ανεκτή ημερήσια πρόσληψη και ανάκληση προϊόντος (μέρος 2)

“Στην καθημερινότητά μας, είτε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ερχόμαστε σε επαφή με χιλιάδες χημικές ενώσεις. Μερικές απ’αυτές είναι οι διχλωροφαινόλες (2,4 και 2,6) που εμφανίζονται και στην τροφική εφοδιαστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων (π.χ. χλωρίωση πόσιμου νερού, καθαρισμός containers μεταφοράς τροφίμων, κλπ).

 

Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί ως καταναλωτές για την ασφάλειά μας, είναι όχι με πόσες ενώσεις ερχόμαστε σε επαφή κάθε μέρα, αλλά αν αυτή η επαφή προκαλεί κάποιο κίνδυνο για την υγεία μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Coca Cola, τα επίπεδα διχλωροφαινόλης είναι εξαιρετικά χαμηλά και άρα, αδύνατον να προκαλέσουν κίνδυνο αφού θα έπρεπε να συνδυάζονται και με πολύ υψηλή κατανάλωση σε ημερήσια βάση και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως είναι απίθανο να γίνει, λόγω των ιδιαίτερα έντονων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (δυσάρεστη γεύση και οσμή), τα οποία γίνονται άμεσα αντιληπτά από τον καταναλωτή, ακόμη και σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την κατανάλωσή τους, πόσο μάλλον για την υπερκατανάλωση.

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα επιστημονική γνώση ως προς την αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους, έχει οριστεί ως μέγιστο επιτρεπτό όριο ασφαλούς πρόσληψης τα 3μg/kg σωματικού βάρους/ημέρα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην ποσότητα που θα πρέπει κάποιος να καταναλώνει καθημερινά και για όλη του τη ζωή για να παρουσιάσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια.

 

Σύμφωνα με τα επίπεδα των διχλωροφαινολών που ανιχνεύθηκαν, η πιθανή πρόσληψη φαινολών απέχει κατά πολύ από τα παραπάνω όρια ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας ενήλικας βάρους 60kg θα πρέπει να καταναλώνει 15 λίτρα του συγκεκριμένου προϊόντος ημερησίως για όλη του τη ζωή για να πλησιάσει τα όρια ασφαλούς πρόσληψης, ενώ ένα παιδί θα πρέπει να καταναλώνει 5 λίτρα του συγκεκριμένου προϊόντος ημερησίως για όλη του τη ζωή για να πλησιάσει τα όρια ασφαλούς πρόσληψης.”

 

Γιάννης Ζαμπετάκης

Επικ. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

σχετική ανάρτηση

Ανεκτή ημερήσια πρόσληψη και ανάκληση προϊόντος

 

Author: izabet

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>