Ανεκτή ημερήσια πρόσληψη και ανάκληση προϊόντος

Στην Χημεία Τροφίμων, για να υπολογίσουμε την επικινδυνότητα ενός επιμολυντή, πρέπει:

1. να αναλύσουμε την συγκέντρωση του επιμολυντή στο τρόφιμο,

2. να βρούμε από την βιβλιογραφία την Ανεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (Tolerable Daily Intake) και κατόπιν

3. να υπολογίσουμε κατά πόσο η κατανάλωση του εν λόγω τροφίμου αποτελεί κίνδυνο για τους καταναλωτές.

Στην περίπτωση των χλωροφαινολών σε αναψυκτικά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα εξής επιστημονικά δεδομένα:

Οι διχλωροφαινόλες (2,4 και 2,6) είναι οργανικές ενώσεις που μπορεί να προκύψουν στο περιβάλλον και  ενδεχομένως να εμφανιστούν στην τροφική εφοδιαστική αλυσίδα ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων (καθαρισμός containers μεταφοράς τροφίμων, χλωρίωση πόσιμου νερού, κλπ).

Οι διχλωροφαινόλες έχουν εξαιρετικά έντονα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (γεύση και οσμή) και έτσι γίνονται άμεσα αντιληπτές από τον καταναλωτή σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις, με αποτέλεσμα να δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για την κατανάλωσή τους, πόσο μάλλον για την υπερκατανάλωση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα επιστημονική γνώση ως προς την αξιολόγηση της επικινδυνότητάς τους, έχει οριστεί ως μέγιστο επιτρεπτό όριο ασφαλούς πρόσληψης τα 3μg/kg σωματικού βάρους/ημέρα [1]. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην ποσότητα που θα πρέπει κάποιος να καταναλώνει καθημερινά και για όλη του τη ζωή για να παρουσιάσει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια.

Σύμφωνα με τα επίπεδα των διχλωροφαινολών που ανιχνεύθηκαν, η πιθανή πρόσληψη φαινολών απέχει κατά πολύ από τα παραπάνω όρια ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας ενήλικας βάρους 60kg θα πρέπει να καταναλώνει 15 λίτρα του συγκεκριμένου προϊόντος ημερησίως για όλη του τη ζωή για να πλησιάσει τα όρια ασφαλούς πρόσληψης ενώ ένα θα πρέπει να καταναλώνει 5 λίτρα του συγκεκριμένου προϊόντος ημερησίως για όλη του τη ζωή για να πλησιάσει τα όρια ασφαλούς πρόσληψης.

 

Γιάννης Ζαμπετάκης

[1]. σελίδα 217 του λινκ

σχετικά λινκ

Προληπτική ανάκληση ανθρακούχων αναψυκτικών της Coca – Cola Τρία Έψιλον

Προληπτική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων λόγω μη αποδεκτής γεύσης

 

 

 

Author: izabet

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>